کتابخانه مجتمع بيمارستاني امام رضا (ع) کرمانشاه
.
Nullam euismod commodo

موقعیت قرار گیری و اطلاعات تماس

        واحد کتابخانه در سطح سوم بیمارستان قرار دارد

         رياست اين واحد با آقاي شهاب چهري ، کارشناسي ارشد اطلاع رساني پزشکي مي باشد

         شماره تماس مستقيم :  34276298-83-98+

        


   

 

All Rights Resered for بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه