معاونت آموزشی

واحد آموزش پزشکی مجتمع درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه
.
Nullam euismod commodo

درباره واحد

اطلاعات واحد آموزش پزشکی

واحد آموزش پزشکی در سطح 3 بيمارستان و در انتهای راهرو بيمارستان واقع شده است

دکتر نسرین جلیلیان : عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی ) ، معاونت آموزشی بیمارستان

لادن ابراهیم پویان : کارشناس ارشد پرستاری ، مدیر آموزش 

شماره تماس واحد - 34276300 - 083

داخلي :

 

 

All Rights Resered for بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه